Príprava základovej dosky pred betonážov

Začiatok výkopových prác na Dobšinského ulici v Bratislave

Stavbainak na FACEBOOKU